Ceny v měně:

Cestovní Informace

Na všech letech ZDARMA:

15 kg odbavené zavazadlo a 8 kg kabinové zavazadlo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ODBAVENÍ

Otevření a uzavření odbavovací přepážky

Odbavovací přepážka se obvykle otevírá 2 hod. před plánovaným odletem. Dostavte se k odbavení včas, zejména máte-li více zavazadel. Odbavení končí a přepážka se zavírá přesně 40 min. před plánovaným odletem. Pokud se nedostavíte včas k odbavení, může být vaše rezervace bez náhrady zrušena a cestující nebude odbaven.

Doporučujeme: Po odbavení přepravce zůstat v prostorách letiště a sledovat informační tabule o možných změnách, popř. poslouchat hlášení. Dopravce není odpovědný za zmeškání letu v případě, že cestující nezachytí informaci o změně, která při čekání na nástup letadla letištěm proběhla místními komunikačními kanály.

Letenka a potvrzení o rezervaci

Cestující musí při odbavení ukázat svou platnou letenku. V opačném případě může být rezervace bez náhrady zrušena a cestující nemusí být odbaven.

Průkaz totožnosti

Pro ověření totožnosti musí všichni cestující při odbavení předložit platný průkaz totožnosti s fotografií.

  • Platný cestovní pas.
  • Platný občanský průkaz vydaný vládou země z Evropského ekonomického prostoru (EEA). Pouze následující země EEA vydávají občanské průkazy vhodné pro odbavení: Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko.
  • V souladu s článkem 28 (1) konvence OSN z roku 1951, je přijatelným průkazem totožnosti také „UN Refugee Convention Travel Document“ vydaný vládou.
  • Neplatný nebo poškozený průkaz totožnosti nebude při odbavení přijat. V případě, že cestující při odbavení neukáže svůj platný průkaz totožnosti nebo je jeho průkaz totožnosti v nepořádku nebo je poškozen nebo jméno uvedené v průkazu totožnosti neodpovídá jménu cestujícího v rezervaci, nebude cestující přijat k přepravě bez jakékoliv náhrady škody. Rezervace v takovém případě propadá.

Cestovní doklady a odpovědnost cestujícího

Cestující je plně odpovědný za to, že jeho cestovní doklady potřebné pro účely tranzitu a vstupu do země příletu jsou v pořádku. Dopravce kontroluje při odbavení pouze totožnost cestujícího. Dopravce naúčtuje cestujícímu jakékoliv dodatečné výdaje, pokuty a poplatky, které mohou vzniknout v případě, že cestujícímu je odmítnut tranzit nebo vstup do země.

Doporučujeme: Mít na cestě svůj platný cestovní pas a případná víza vždy při sobě.

Víza

Cestující je plně odpovědný za to, že má v pořádku všechna víza, pokud jsou vyžadována. Při odbavení dopravce kontroluje pouze totožnost cestujícího. Dopravce naúčtuje cestujícímu jakékoliv dodatečné výdaje, pokuty a poplatky, které mohou vzniknout v případě, že cestujícímu je odmítnut tranzit nebo vstup do země. Pokud si nejste jisti, zda potřebujete víza pro vstup do země, kontaktujte velvyslanectví nebo konzulát dané země.

Ceny

Upozorňujeme, že se mohou lišit ceny pro 1 či více cestujících.

Zaručujeme, že platíte pouze cenu, kterou vidíte na obrazovce.

Ceny pro jednotlivce nelze vztahovat ke skupinovým cenám. Skupinové tarify jsou určovány off-line našimi zkušenými spolupracovníky prodeje skupin. Stačí je kontaktovat na emailu, který naleznete v sekci Agentury/Skupinové rezervace na těchto stránkách.

Platby

Při přímém prodeji na www.canary-booking.com akceptujeme všechny standardní platební/kreditní karty Mastercard a Visa.

Platba je velmi jednoduchá. Stačí zadat jméno a příjmení držitele karty, číslo karty, datum expirace a bezpečnostní CVV kód. Tyto údaje jsou spolu s částkou ke stržení zaslány v zakódované podobě během rezervačního procesu do kartové centrály k autorizaci. Pokud proběhne autorizace úspěšně, rezervační systém vaši rezervaci potvrdí a strhne celkovou částku z vaší platební/kreditní karty.

ZMĚNA NEBO ZRUŠENÍ REZERVACE

Změna vaší rezervace

Změnit lze pouze datum a čas letu, nejdéle však do 48 hod. před plánovaným časem odletu. Požadovaný let musí mít volná místa. Změny destinací a jmen cestujících nejsou povoleny. Změna rezervace podléhá poplatku 1 000 Kč/osoba a doplacení rozdílu v ceně letenky.

Zrušení vaší rezervace

Letenky jsou nevratné. Jestliže vaši rezervaci nevyužijete, můžete požádat o vrácení letištních poplatků. Poplatky vrátíme po odečtení administrativního poplatku za vyřízení.

Změna letového řádu/zrušení letu

Letenky jsou nerefundovatelné. Pouze v případě, že je let zrušen nebo je čas odletu významně posunut přede dnem letu (o více než 5 hodin před nebo po původním času odletu) a cestující dříve než v den odletu odmítne takového letu využít, má cestující právo na refundaci letenky.

CESTUJÍCÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NEBO OMEZENOU POHYBLIVOSTÍ

Doporučujeme: Nahlásit a objednat potřebu speciální služby/asistence v den rezervace letenky nebo neprodleně poté. V opačném případě se cestující vystavuje riziku, že nebude možné asistenci či speciální službu zajistit či poskytnout.

Dle specifikace v Přepravních podmínkách www.smartwings.com/cs/cestovni-informace/prepravni-podminky, vyžaduje přeprava některých cestujících se speciálními potřebami formulář potvrzující způsobilost k přepravě (MEDIF) Medical Information Form

Zlomená noha v sádře

Jestliže sádra končí nad kolenem a znemožňuje tak pokrčení nohy, musíte si zakoupit letenku na další dvě dodatečná místa za standardní cenu (celkem tři místa - jedno pro vás a dvě pro vaši zlomenou nohu). Prosím, kontaktujte nás.

Pokud sádra končí pod kolenem a pokrčení nohy tak není znemožněno, není třeba dokupovat další místa.

Pozor: Z důvodu možného vzniku přetlaku uvnitř sádry a jejího možného poškození musí mít sádra na svých koncích otvory.

Cestující používající injekční stříkačky (z prokazatelných zdravotních důvodů)

Jestliže cestující potřebuje použít z prokazatelných zdravotních důvodů injekční stříkačku během letu (například diabetici), musí mít s sebou platné lékařské potvrzení. Tento doklad musí mít cestující stále při sobě (při odbavení, na palubě, i po výstupu z letadla).

Těhotné ženy

Pro bezpečnost a pohodlí těhotných žen cestujících platí následující pravidla:

Je vyžadováno lékařské potvrzení či těhotenská knížka dosvědčující, ve kterém měsíci těhotenství se cestující nachází. Jestliže cestující nebude schopna toto prokázat při odbavení, nebude přijata k přepravě.

Pozor: Těhotné ženy po 34. týdnu (po 28. týdnu u vícečetného) těhotenství nebudou za žádných okolností přijaty k přepravě.

Objemní cestující

Jestliže si cestující přeje zajistit sedadlo navíc, musí toto místo uhradit stejným způsobem, jako by se jednalo o dalšího cestujícího. V takovém případě nás prosím kontaktujte.

Zrakově a sluchově postižení

Cestujícím se zrakovým či sluchovým postižením je zdarma poskytována speciální péče na palubě i v prostorách letiště. Tyto služby je nutno objednat předem. Kontaktujte nás prosím.

SmartWings přijímá na palubu pouze jednoho slepeckého psa (zdarma) vyjma letů do Velké Británie a Irska. Přeprava slepeckého psa musí být nahlášena a to nejlépe ještě v ten den, kdy byla provedena rezervace letenky. V opačném případě se může stát, že SmartWings nebudou schopny požadované služby zajistit.

Pro jednoduchost objednání speciálních služeb pro zrakově postižené uvádíme následující přehled:

Možnost A: Slepí či zrakově postižení cestující, kteří potřebují doprovod z terminálu do letadla nebo od letadla do terminálu.

Možnost B: Slepí či zrakově postižení cestující, kteří cestují se slepeckým psem a potřebují doprovod z terminálu do letadla nebo od letadla do terminálu.

Možnost C: Slepí či zrakově postižení cestující, kteří nepotřebují žádný doprovod poskytnutý leteckou společností.

Možnost D: Slepí či zrakově postižení cestující, kteří cestují se slepeckým psem a nepotřebují žádný doprovod poskytnutý leteckou společností.

Cestující s omezenou pohyblivostí

Vzhledem k maximálnímu počtu 4 cestujících s omezenou pohyblivostí na jeden let, musí být zpráva o zdravotním stavu a žádost o speciální péči podána nejlépe ještě v ten den, kdy byla provedena rezervace letenky. V opačném případě se může stát, že SmartWings nebudou schopny požadované služby zajistit.

Cestující s omezenou pohyblivostí může použít svůj vlastní invalidní vozíček. Vozíček může být také poskytnut na letišti. Asistence i poskytnutí vozíčku na letišti jsou poskytovány zdarma.

Vozíčky s bateriemi podléhají určitým přepravním omezením. Při rezervaci nám prosím sdělte typ baterie. V každém případě je třeba mít s sebou při odbavení potvrzení o vhodnosti baterie pro leteckou přepravu. Asistence je zdarma. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nesmí překročit hmotnost invalidního vozíčku/skútru apod. 40 kilogramů.

Pro jednoduchost objednání speciálních služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí uvádíme následující přehled možností:

Varianta 1: Cestující, který potřebuje letištní invalidní vozíček a asistenci v letištní hale k letadlu.

Varianta 2: Cestující, který potřebuje letištní invalidní vozíček a asistenci v letištní hale k letadlu a rovněž asistenci při nástupu/výstupu z/do letadla.

Varianta 3: Cestující, který potřebuje pouze letištní invalidní vozíček, ale nepotřebuje asistenci k letadlu.

Varianta 4: Cestující, který nepotřebuje vozíček ani asistenci v letištní hale k letadlu, ale potřebuje asistenci při nástupu/výstupu z/do letadla.

Varianta 5: Cestující s vlastním invalidním vozíčkem, vyžadující pouze asistenci přes letištní halu k letadlu.

Varianta 6: Cestující s vlastním invalidním vozíčkem, vyžadují asistenci přes letištní halu k letadlu a rovněž asistenci při nástupu do/výstupu z letadla.

Varianta 7: Cestující s vlastním invalidním vozíčkem, který nevyžaduje asistenci přes letištní halu k letadlu, ale vyžaduje použití asistenci při nástupu/výstupu z/do letadla.

Varianta 8: Cestující s vlastním invalidním vozíčkem, který nepotřebuje žádnou asistenci.

Osobní průvodce

Cestující, kteří patří do jedné z níže uvedených skupin, musí mít zajištěn svůj vlastní osobní doprovod. Doprovodná osoba platí aktuální cenu platnou v době rezervace.

Osoba s intelektuální nezpůsobilostí, která není schopna porozumět nebo přiměřeně reagovat na bezpečnostní instrukce pracovníků SmartWings.

Osoby s takovým postižením sluchu a zraku zároveň, že není možná standardní komunikace s pracovníky Smartwings.

Kyslík

Z bezpečnostních důvodů SmartWings nedovoluje cestujícím vzít si na palubu vlastní kyslíkové bomby. Jestliže cestující potřebuje použít kyslík během letu, musí tuto službu vyžádat v den rezervace letenky. Cestující musí cestovat s dopisem od lékaře, který potvrzuje, že cestující je schopen letu. Bez potvrzení bude přeprava odmítnuta.

DĚTI

Nezletilé osoby starší 12 let

Nezletilé osoby starší 12 let (v době přijetí k přepravě) jsou pokládány za dospělé. Pokud požadujete službu pro nedoprovázené dítě, stáhněte si a vyplňte tento formulář - Nedoprovázené dítě / Meet and Assist Service (MAAS). Služba je zpoplatněna.

Děti 6-11 let

Děti platí plné jízdné a je pro ně nutná služba nedoprovázené dítě (zpoplatněná). Prosíme, stáhněte a vyplňte tento formulář - Nedoprovázené dítě / Meet and Assist Service (MAAS).

Malé děti do 2 let (8 dní - 23 měsíců včetně)

Malé děti do 2 let musí být uvedeny v rezervaci spolu s dospělou osobou. Malé děti do 2 let platí poplatek ve výši cca 20 EUR.

Kvůli bezpečnosti a pojištění musí být malé děti doprovázeny osobami staršími 18 let v poměru 1 dospělý na 1 malé dítě.

Děti mladší 2 let cestují na klíně jednoho z rodičů nebo opatrovníka. Malé děti nemají nárok na zavazadla zdarma. Pokud dítě dosáhne věku 2 let před uskutečněním zpáteční cesty, musí zaplatit plnou cenu jízdného včetně příslušných poplatků. Při odbavení můžeme žádat o prokázání věku dítěte, proto mějte při sobě příslušné doklady.

Novorozenci (0 - 7 dní)

SmartWings nepřepravuje novorozené děti do 7 dní věku.

REKLAMACE

Podrobné informace včetně termínů a příslušných formulářů naleznete na: www.smartwings.com/cs/cestovni-informace/reklamace